Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

Pet medical equipment

Aluminum Instrument Tray- 5pcs&8pcs

Aluminum Instrument Tray- 5pcs&8pcs

Giá thông thường $20.00
Giá thông thường Giá bán $20.00
Giảm giá Đã bán hết
Units
Aluminum instrument tray
Specifications:
For dental instruments 5units:
For dental instruments 8units:
Xem toàn bộ chi tiết