Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

Pet medical equipment

Dental Carbide Burs - Inverted Cone

Dental Carbide Burs - Inverted Cone

Giá thông thường $8.00
Giá thông thường Giá bán $8.00
Giảm giá Đã bán hết
Size
Dental carbide Burs – Inverted Cone
FG, inverted cone, #331/2, 16mm, diameter 0.6mm, 10 pcs/box
FG, inverted cone, #35, 19mm, diameter 1.1mm, 10 pcs/box
FG, Inverted Cone, #39, 44.5mm, HP, diameter 1.7mm, 10 pcs/box
Xem toàn bộ chi tiết