Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

Pet medical equipment

Dental Emery Burs -Medium Emery Column, Lengthened

Dental Emery Burs -Medium Emery Column, Lengthened

Giá thông thường $34.50
Giá thông thường Giá bán $34.50
Giảm giá Đã bán hết

Dental Emery Burs -Medium Emery Column, Lengthened

For rodents, emery bur, FG, medium emery column, lengthened, 60mm, HP, No.018

size (φ1.8mm), 5 pcs/box

Xem toàn bộ chi tiết