Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 3

Pet medical equipment

Dental Extractor s/s 11 cm for Milk Teeth

Dental Extractor s/s 11 cm for Milk Teeth

Giá thông thường $19.80
Giá thông thường Giá bán $19.80
Giảm giá Đã bán hết

For tooth extraction.

25° angle

Xem toàn bộ chi tiết