Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

Pet medical equipment

Diagnostic Flashlight With Tongue Depressor Clip-HS401F8

Diagnostic Flashlight With Tongue Depressor Clip-HS401F8

Giá thông thường $4.00
Giá thông thường Giá bán $4.00
Giảm giá Đã bán hết
Color
2xAAA batteries used; Aluminium alloy shell. LED bulb is used, Super operation time: 10,000 hours.
Xem toàn bộ chi tiết