Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

Pet medical equipment

Endotube Rack/Tracheal Tube

Endotube Rack/Tracheal Tube

Giá thông thường $32.00
Giá thông thường Giá bán $32.00
Giảm giá Đã bán hết
Wall Hanging Frame for Endotracheal Tubes (ID 2.0-13.0mm)
Xem toàn bộ chi tiết