Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 3

Pet medical equipment

Hylin Tooth Elevator,2cm,3cm,4cm

Hylin Tooth Elevator,2cm,3cm,4cm

Giá thông thường $12.80
Giá thông thường Giá bán $12.80
Giảm giá Đã bán hết
Size
Elevators for supra-alveolar use in intra-alveolar extraction.
Size: 2cm,3cm,4cm
Xem toàn bộ chi tiết