Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

Pet medical equipment

McCall Scaler, dual ended

McCall Scaler, dual ended

Giá thông thường $6.80
Giá thông thường Giá bán $6.80
Giảm giá Đã bán hết
Supragingival scaler used for premolars, molars, mesial/distal
Xem toàn bộ chi tiết