Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

Pet medical equipment

Molar Luxator, Rodents

Molar Luxator, Rodents

Giá thông thường $6.80
Giá thông thường Giá bán $6.80
Giảm giá Đã bán hết
An instrument for separating the periodontal ligaments on all sides of the premolar and molar teeth, when extracting rabbit cheek teeth.
Xem toàn bộ chi tiết