Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

Pet medical equipment

Rabbit Molar Teeth Extraction Forcep

Rabbit Molar Teeth Extraction Forcep

Giá thông thường $29.80
Giá thông thường Giá bán $29.80
Giảm giá Đã bán hết
This instrument is slim and the jaws angled at 100° to facilitate removal of premolars and molars in rabbits.
Xem toàn bộ chi tiết