Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 2

Pet medical equipment

Serrated luxator, 1-6mm, stubby handle

Serrated luxator, 1-6mm, stubby handle

Giá thông thường $12.80
Giá thông thường Giá bán $12.80
Giảm giá Đã bán hết
Size
serrated luxator, 1 mm, stubby handle
2)2mm
3) 3mm
4) 4mm
5) 5mm
6) 6mm
Xem toàn bộ chi tiết