Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

Pet medical equipment

The Dissection Model of Dog Kidney(2parts)

The Dissection Model of Dog Kidney(2parts)

Giá thông thường $48.00
Giá thông thường Giá bán $48.00
Giảm giá Đã bán hết
The dissection model of dog kidney(2parts)
Dimension:270x170x65(mm
A section of the right kidney shows a smooth single papillary
Xem toàn bộ chi tiết