Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

Pet medical equipment

The Dissection Model of Pig kidney(2parts)

The Dissection Model of Pig kidney(2parts)

Giá thông thường $55.00
Giá thông thường Giá bán $55.00
Giảm giá Đã bán hết
The dissection model of pig kidney(2parts)
Dimension:180x190x450(mm)
Xem toàn bộ chi tiết