Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

Pet medical equipment

Tissue Forceps, Adson Brown

Tissue Forceps, Adson Brown

Giá thông thường $2.00
Giá thông thường Giá bán $2.00
Giảm giá Đã bán hết

Forceps to grasp and fixate the tissue during different procedures e.g. suturing

Lenght: 12 cm

Xem toàn bộ chi tiết