Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 5

Pet medical equipment

Veterinary Anesthesia Ventilator VA-200

Veterinary Anesthesia Ventilator VA-200

Giá thông thường $750.00
Giá thông thường Giá bán $750.00
Giảm giá Đã bán hết

VA-200 animal anesthesia ventilator is suitable for automatic respiratory control,respiratory management and respiratory monitoring of different animals during surgery.

VA-200 animal anesthesia ventilator is suitable for automatic respiratory control,respiratory management and respiratory monitoring of different animals during surgery.

VA-200 animal anesthesia ventilator is suitable for automatic respiratory control,respiratory management and respiratory monitoring of different animals during surgery.

Xem toàn bộ chi tiết